ALKMAAR - Alkmaar Sport heeft de sportverenigingen laten weten de huurverplichtingen tijdelijk op te schorten. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 16 maart tot aan het moment dat de door het rijk genomen crisismaatregelen weer worden ingetrokken. Negatieve financiële gevolgen aan het eind van de crisis kunnen voor deze sportverenigingen gecompenseerd worden met een huurkwijtschelding.


Alkmaar Sport heeft de verenigingen per brief geïnformeerd over deze regeling. Dit na een reeks intensieve gesprekken met betrokken partijen als gemeente Alkmaar en diverse sportverenigingen die aan de noodbel trokken. Door de huurverplichtingen op te schorten krijgen de verenigingen meer ruimte om de crisis door te komen. Alkmaar Sport wijst de verenigingen in de brief ook op de landelijk opgestelde financiële regelingen. “Wij streven er als Alkmaar Sport natuurlijk naar dat in betere tijden het verenigingsleven weer snel actief kan zijn, iets waar we ook zelf als bedrijf hard aan werken,” aldus Vincent Thijssen, directeur van Alkmaar Sport.

Wie vragen heeft over deze regeling kan contact opnemen met de verhuurafdeling van Alkmaar Sport, via verhuur@alkmaarsport.nl.

Verenigingsadvies
In Alkmaar zijn de verenigingsadviseur en sportregisseurs er om de verenigingen ook in tijden van crisis te ondersteunen waar mogelijk. Zij hebben de veel gestelde vragen en belangrijke doorverwijzingen gebundeld op de website www.alkmaarsport.nl/coronacrisis-verenigingen. Verenigingen die andere vragen of problemen hebben kunnen zich wenden tot de verenigingsadviseur via s.wunderink@alkmaarsport.nl. Samen wordt naar een passende doorverwijzing of oplossing gezocht. Dit geldt uiteraard ook voor de (opstart)periode ná de crisis.