SCHERMERHORN - Het Molenfonds maakt 15.000 euro vrij om de houten vijzel van Poldermolen D - ook wel bekend als de Museummolen - in de Schermerpolder te vervangen. Met een nieuwe vijzel kan de molen weer worden gebruikt waarvoor hij ooit gebouwd is: het bemalen van een deel van de polder.

Omdat de huidige vijzel is aangetast door een zwam, is 'ie niet meer geschikt om de polder mee te bemalen. De nieuwe vijzel wordt gemaakt van duurzaam hardhout, wat een flinke levensduur garandeert, maar ook het forse prijskaartje verklaard.

Door bijdrages te leveren aan grote onderhouds- en renovatieprojecten probeert het Molenfonds wind- en watermolens te behouden als cultuurhistorisch erfgoed.

Volgens molenaar Fred Oudejans is de 15.000 euro ongeveer de helft van het totaal benodigde bedrag om de renovatie uit te voeren. "Vijftig procent wordt gedekt door provinciale gelden, en de andere vijftig procent komt voor rekening van de Schermer Molens Stichting, die daarvoor fondsen aanschrijft, waaronder het Molenfonds."

Toch gaat het niet uitsluitend om behoud van cultuur-historisch erfgoed. Als bij zware regenval de gemalen van het Hoogheemraadschap het hemelwater niet volledig kunnen verwerken, kunnen ouderwetse molens - waaronder die van Oudejans - namelijk uitkomst bieden. De Molenfederatie en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben daarom vorig jaar afgesproken om ouderwetse molens bij extreme omstandigheden in te zetten als noodbemaling.

Lager polderpeil
"De vijzel en de vijzelkuip - de stenen bak waarin de vijzel draait - worden aangepast aan het lagere polderpeil", legt Oudejans uit. "Daardoor is Molen D in de toekomst beter voorbereid is om mogelijk nog te worden ingezet i.v.m. wateroverlast."