ALKMAAR - Het bericht dat er geen buitenoptredens, bingo's en vele andere activiteiten meer mochten plaatsvinden bij o.a. verzorgingshuizen heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien. Met name de reacties op sociale media logen er niet om en mede daarom is de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vandaag naar buiten gekomen met een reactie.


Dinsdag werd bekend dat meerdere optredens bij diverse zorglocaties werden verboden werden verboden op last van de Veiligheidsregio die dit besluit afgelopen donderdag had genomen. Instellingen die een vergunning aanvroegen voor bijvoorbeeld een artiest of een draaiorgel kregen nul op het rekest en een mail waarin het volgende viel te lezen.

'Op 23 april 2020 heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord besloten dat initiatieven, muziekoptredens en samenkomsten op grond van artikel 2.1 van de Noodverordening niet worden toegestaan. tenzij deze nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Bij handelen in strijd met de noodverordening riskeert u een boete.'

Na de reacties die dat besluit met zich mee bracht heeft de Veiligheidsregio vandaag via de eigen sociale media laten weten dat de voorzitter van de veiligheidsregio Piet Bruinooge, tevens burgemeester van Alkmaar, donderdag in overleg zal gaan met de diverse gemeenten.

In de verklaring laat men weten:
'We zien veel onbegrip en boze reacties over het bericht dat muziekoptredens bij verzorgingshuizen niet zijn toegestaan. Wij zijn hiervan geschrokken. Voor ons is dit ook een worsteling. We willen natuurlijk voorkomen dat ergens toeloopjes en drukte ontstaan, want daardoor kan het virus zich verspreiden. Je kunt je voorstellen dat optredens in de openlucht veel publiek trekken, dat is de reden dat ze in z’n algemeenheid niet mogen. Tegelijk begrijpen we dat wat afleiding en vrolijkheid voor bewoners van verzorgingshuizen in deze moeilijke tijd heel belangrijk is. Daarom bekijkt de voorzitter van de veiligheidsregio in het overleg met zijn collega-burgemeesters morgenochtend naar wat er mogelijk is voor de mensen die het nu erg moeilijk hebben.'

Een belangrijk agendapunt zal daarbij waarschijnlijk zijn dat mochten buitenoptredens straks weer door kunnen gaan dat zowel de desbetreffende zorglocaties alsmede de artiesten dit niet van tevoren bekend maken, o.a. op social media, om een dergelijke toeloop te voorkomen.