BEEMSTER/SCHERMER - In de 3D-betongeprinte onderdelen voor nieuwe fietsbruggen over de Beemsterringvaart, Vrouwensloot en Jispersloot zitten scheurtjes. De provincie Noord-Holland en aannemer BAM Infra zoeken naar oplossingen en gaan tijdelijke brugdekken plaatsen.


Om de N243 voor fietsers veiliger te maken, komen fietsbruggen naast de weg. De provincie werkt aan 3D-betongeprinte fietsbruggen voor de Beemsterringvaart, Vrouwensloot en Jispersloot langs de Schermerhornerweg (N243). Het 3D-betonprinten is een innovatie (een nieuwe manier van bouwen). Met de 3D-betonprinttechniek is minder materiaal nodig. Minder materiaal is minder uitstoot van CO2. Alle geprinte brugonderdelen zijn van de printfabriek naar de zogenoemde voorbouwlocatie op de Noordervaart 117 gebracht. Daar doet BAM Infra de voormontage van de onderdelen.

Scheurtjes brugonderdelen

Bij de voormontage van de brugonderdelen is een technisch probleem opgemerkt. In verschillende 3D-betongeprinte onderdelen zitten scheurtjes. In mei 2022 werd in het laboratorium van TU Eindhoven onderzocht of de sterkte van de onderdelen voldoende is voor verdere voormontage en het plaatsen op de locaties. Uit dat onderzoek bleek dat de sterkte van de onderdelen boven de minimale waarde van de gestelde sterkte-eisen komt. Er waren inmiddels wel meer scheurtjes in de onderdelen gekomen. De provincie besloot daardoor om niet door te gaan met deze 3D-betongeprinte onderdelen voor de fietsbruggen.

Onderzoek oorzaak en oplossingen

De komende periode onderzoeken de provincie en BAM Infra de oorzaak van de scheurtjes. En onderzoeken verschillende oplossingen hiervoor.

Tijdelijke brugdekken

BAM Infra gaat in opdracht van de provincie tijdelijke brugdekken plaatsen over de Beemsterringvaart, Vrouwensloot en Jispersloot. De planning voor deze werkzaamheden moet nog bekend worden. De funderingen voor de fietsbruggen plaatste BAM Infra al eerder dit jaar.

De 3D-betongeprinten fietsbruggen zijn een onderdeel van het project N243 Herinrichting. Aannemer Boskalis doet de andere werkzaamheden voor het project. Volgens de huidige planning werkt aannemer Boskalis vanaf de zomer tot en met december 2022 aan het deeltraject van de N243 waarlangs de Beemsterringvaart, Vrouwensloot en Jispersloot ook liggen. Met de tijdelijke brugdekken kunnen het fietspad en de weg van dit deel van de N243 weer open na de werkzaamheden aan het deeltraject.

Planning

De eerdere planning was dat fietsers in juli 2022 de nieuwe 3D-betongeprinte fietsbruggen kunnen gebruiken. Die planning vervalt. Meer informatie volgt zodra meer bekend is over de oplossing en de planning.

Meer informatie

Weggebruikers en omwonenden met vragen over de werkzaamheden kunnen terecht bij het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per e-mail via servicepunt@noord-holland.nl.

Lees meer over het project en de werkzaamheden op www.infoN243.nl.