SCHERMER - De Schermerdijk moet versterkt worden. Uit onderzoek blijkt dat de dijk instabiel is. Bij hoogwater en zeer natte omstandigheden kan de dijk onderuit schuiven naar de polder. De remedie is technisch uitermate simpel: voeg een laag grond aan de binnenzijde van de dijk toe als tegengewicht. Dit is een remedie die in de Schermer al eeuwen wordt toegepast. Dat moet tegenwoordig natuurlijk wel zorgvuldig gebeuren, want we hebben het over een deels monumentale dijk in een prachtig 17e-eeuws landschap.

Het versterken van dijken met grond en klei doen we in Noord-Holland al eeuwen met succes. Als dat echt niet kan, bijvoorbeeld als er weinig ruimte is bij bebouwing, kijken we naar andere oplossingen. We kiezen het liefst voor grond. Grond is het meest duurzaam, gaat het langste mee en is betaalbaar voor de belastingbetaler. Tegenwoordig weten we goed hoe grondlagen, grondwater, waterdruk en bodemdaling in onze dijken werken. Zo kunnen we nauwkeurig bepalen op welke plekken het echt nodig is om extra lagen grond en klei aan te brengen. Hierbij letten we ook op het uiterlijk en de beleving van de eeuwenoude dijk.

Omgeving

In het ontwerp van de dijkversterking is niet alleen aandacht besteed aan historische en landschappelijke waarden. Ook flora en fauna, kabels en leidingen in de dijk, de bereikbaarheid van aanwonenden en het netjes aansluiten van op- en afritten zijn belangrijk. Hiervoor hebben we in de zomer van 2016 gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Opmerkingen en wensen zijn, waar dat na afweging van kosten en techniek mogelijk is, verwerkt in het projectplan. Uiteindelijk willen we een veilige dijk die de droogmakerij De Schermer nu en in de toekomst droog en leefbaar houdt.

Zienswijzen

Erfgoedpartijen uit de omgeving van de Schermer maken zich zorgen over het veranderende uiterlijk van de dijk door de dijkverbetering. Daarom hebben ze officieel kritische vragen (zienswijzen) gesteld aan het hoogheemraadschap over het projectplan. Hier is zorgvuldig naar gekeken en een antwoord op geschreven. Ook wordt met een aanvullend onderzoek door erfgoedexpert een extra laatste check gedaan.

Besluit

Het bestuur beslist in mei definitief over het projectplan dijkverbetering Schermer en de beantwoording van de zienswijzen. Vervolgens wordt er een aannemer gezocht die het projectplan in een werkplan omzet. Hierover informeren we direct betrokkenen opnieuw. Naar verwachting starten we na de zomer met de dijkverbetering.