SCHERMER - De provincie Noord-Holland gaat het asfalt vervangen van de N244. Het betreft het stuk tussen de kruising met de N242-N243 (nabij de Leeghwaterbrug) in Alkmaar en de aansluiting met de N246-Kogerpolderbrug bij het Alkmaardermeer. Tijdens de werkzaamheden is dit deel van de N244 afgesloten voor het autoverkeer. De fietspaden blijven wel in gebruik. Er wordt gewerkt in de herfstvakantie vanaf vrijdag 18 oktober 20.00 uur tot en met maandag 28 oktober 5.00 uur.

Het asfalt van de N244 is toe aan groot onderhoud. De provincie heeft ervoor gekozen de werkzaamheden in de herfstvakantie in één keer uit te voeren. De weg wordt geheel afgesloten in plaats van gedeeltelijk en de aannemer werkt dag en nacht door. De overlast voor de weggebruikers neemt in de vakantie weliswaar flink toe, maar duurt in totaal minder lang. Bovendien is er tijdens de herfstvakantie in de regel minder verkeer en dat betekent minder kans op file tijdens de werkzaamheden.

Nu aan de slag
Verder uitstel kan in de herfst en winter leiden tot spoedreparaties door slecht weer, met onverwacht oponthoud voor het verkeer als gevolg. Daarnaast is met vervanging van het asfalt de veiligheid van de weggebruiker gediend. Door deze herfstvakantie aan de slag te gaan, wordt ook voorkomen dat opnieuw wegwerkzaamheden moeten plaatsvinden als de Leeghwaterbrug klaar is in maart 2020.

Bereikbaarheid

De provincie gaat zich inspannen om de bereikbaarheid in de regio zo goed mogelijk te houden. Met partijen in de regio wordt samengewerkt aan een plan om de overlast te beperken. Denk hierbij aan maatregelen op het gebied van incident management (snel de weg vrijmaken na een ongeluk) en smart mobility (zoals speciale apps om weggebruikers actueel te informeren over verkeersdrukte). Eind september is dit plan afgerond. De omgeving wordt dan uitgebreid geïnformeerd over de werkzaamheden, omleidingsroutes en andere manieren waarop de drukte omzeild kan worden.

Werkzaamheden traject N244/N246
De provincie Noord-Holland voert groot onderhoud uit aan de N246 en de N244, van Wormerveer tot Alkmaar. Ook de vernieuwing van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug maakt deel uit van het project. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om meteen de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Volgens de planning zijn de werkzaamheden eind 2020 klaar.

Meer informatie
Met vragen over de inhoud van dit bericht kunnen weggebruikers, omwonenden en overig geïnteresseerden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl of Twitter (@ProvincieNH).