ALKMAAR - De provincie Noord-Holland herstelt de oeverconstructie langs de Hoornse Vaart in Alkmaar. Om de damwanden veilig aan te kunnen brengen is het fietspad op de Molenkade tussen het Zwijnsmeerpad (ter hoogte van de Arie Berkhoutbrug) tot aan de Herenweg (bij de 2e Halve Maansbrug) afgesloten voor fietsers.


Fietsers worden vanaf begin maart tot begin april 2021 omgeleid via het Zwijnsmeerpad, Hoornseweg, Herenweg en vice versa.

Planning werkzaamheden
Het herstellen van de oevers vindt in fasen plaats. De werkzaamheden aan de Molenkade (tussen het Zwijnsmeerpad en de Herenweg) zijn naar verwachting begin april 2021 afgerond. De steigers zijn dan ook weer terug geplaatst. De boten met een ligplaatsontheffing kunnen vanaf 1 april weer terug naar hun oorspronkelijke ligplaats langs de Hoornse Vaart en hoeven niet langer gebruik te maken van de tijdelijke aanmeerlocatie. Vanaf 8 maart starten ook de werkzaamheden, iets verder op aan de oevers, ter hoogte van de Breelaan in Alkmaar. De aannemer verwacht op deze locatie ook begin april klaar te zijn. De damwand bij Ursem wordt half maart vervangen door een nieuwe stalen damwand. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.

Oeverproject
De provincie Noord-Holland vervangt en verstevigt op meerdere locaties de oevers van de Hoornse Vaart en Huigen Vaart zodat deze weer 30 jaar mee kunnen. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats aan de vaarweg vanaf de Frieseweg in Alkmaar, langs de Molenkade/ Hoornseweg, de Huigendijk (N508) en Rustenburg tot aan Ursem. De werkzaamheden zijn gestart in november 2020 en duren tot in mei 2021.

Meer informatie
Met vragen kunnen bewoners en (vaar)weggebruikers contact opnemen met het servicepunt van de provincie via: 0800-0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl en via de Facebookpagina (@AlkmaarNH)