ALKMAAR - De gemeenteraad stelt met ingang van 2018 extra geld beschikbaar voor onderhoud aan stolpen in Schermer.

Agrarisch erfgoed

Het agrarisch erfgoed in Schermer is bijzonder en er wordt zuinig mee omgesprongen. Het zijn veelal eeuwenoude stolpen die al meerdere generaties in het bezit zijn van dezelfde familie. Om eigenaren van stolpen te ondersteunen bij het onderhoud is het subsidiebudget aangevuld. Het is dan wel noodzakelijk dat de stolp staat geregistreerd als gemeentelijk monument. De stolp krijgt dan een beschermde status. Ongeveer 100 stolpen komen in aanmerking voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.

Wethouder Anjo van de Ven (OPA): “Nu de gemeenteraad extra geld beschikbaar stelt voor het restaureren van deze omvangrijke monumenten, hoop ik dat veel eigenaren besluiten om hun pand aan te laten merken als gemeentelijk monument. De gemeente deelt in dat geval graag mee in de kosten voor onderhoud, want de Schermer stolpen zijn het meer dan waard om te behouden voor toekomstige generaties”.

Aanmelden voor onderzoek

Vooruitlopend op de aanmeldingen, is voor de eerder genoemde 100 panden een eerste waardering gemaakt aan de hand van een puntentelling. De eigenaren van deze panden hebben deze informatie per brief ontvangen. Dit is een aanzet voor een uitgebreider omschrijving, die nodig is voor de onderbouwing om stolpen op de lijst te plaatsen. Een deskundige komt na aanmelding ter plaatse beoordelen of de stolp wel of niet in aanmerking komt voor de gemeentelijke monumentenlijst.


Uiteraard is het voor de eigenaren van stolpen niet verplicht de stolp te laten beschermen als monument. Het is wel zo dat alleen stolpen die op de gemeentelijke monumentenlijst staan in aanmerking kunnen komen voor de bijhorende subsidieregeling van jaarlijks maximaal € 6.000,-. En voor cascoherstel maximaal €12.000,-.


Voor een huisbezoek, opvragen van de informatiebrochure of overige vragen, kan men mailen naar erfgoed@alkmaar.nl. onder vermelding van naam en telefoonnummer, dan nemen zij contact op om een afspraak te maken.