NOORD-HOLLAND - De centrale cliëntenraad van Esdégé-Reigersdaal slaat alarm. In een manifest roepen zij de politiek op tot meer aandacht en geld voor de ondersteuning van mensen met een beperking. Na het Nationale Zorgdebat op op 13 november in Utrecht, biedt de cliëntenraad het Manifest aan meerdere politieke partijen aan.

In de gehandicaptenzorg ontstaan door stijgende kosten, de krappe arbeidsmarkt en politieke keuzes steeds meer en grotere problemen. De afhankelijkheid van familie en vrijwilligers neemt toe terwijl ook de professionele ondersteuning onder druk staat. Hierdoor neemt de zelfstandigheid en de ontwikkeling van mensen met een beperking af in een steeds ingewikkeldere wereld. ”Dit kan zo niet langer”, vinden de cliënten van de grootste gehandicaptenzorgorganisatie in het noorden van Noord-Holland.

“Wij hebben goede professionele ondersteuning nodig zodat wij volwaardig en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven”, zo benadrukt Anita Schoemaker, voorzitter van de centrale cliëntenraad van Esdégé-Reigersdaal. “Alle kosten stijgen, maar de vergoedingen die nodig zijn om ons goed te ondersteunen nemen af. Er zijn minder mensen en er is minder tijd om ons te ondersteunen, als dat niet verandert wordt het voor ons steeds moeilijker om mee te doen in de samenleving. En dat is al lastig. Daarom hebben wij samen, namens alle cliënten van Esdégé-Reigersdaal een manifest geschreven. Wij willen echt dat de politiek andere keuzes maakt en dat er meer geld en aandacht naar de gehandicaptenzorg gaat.”

“De tarieven staan inderdaad onder druk, ook de krappe arbeidsmarkt, de stijgende kosten en de administratieve druk maken het niet makkelijker. Veel organisaties in de gehandicaptenzorg staan financieel onder druk. De laatsten die hier iets van zouden moeten merken zijn de cliënten, maar dat is niet eindeloos vol te houden,” bevestigt Judith de Heus, zorginhoudelijk bestuurder van Esdégé-Reigersdaal de problemen. “Het is goed en belangrijk dat onze cliënten de politiek proberen wakker te schudden.”

Esdégé-Reigersdaal ondersteunt zo’n 3500 mensen met een beperking in Noord-Holland noord bij wonen, werken en dagbesteding. Mensen met heel uiteenlopende beperkingen, van een lichte verstandelijke beperking tot aan een zware meervoudige beperking, ook mensen met autisme en niet aangeboren hersenletsel. Zij doen dat met ca. 3000 medewerkers. De centrale cliëntenraad is het medezeggenschapsorgaan van de organisatie waarin de cliënten vertegenwoordigd zijn.