DE RIJP/SCHERMER - Over Jan Adriaensz Leeghwater, timmerman en molenmaker, geboren in De Rijp in 1575 zijn vele boeken en artikelen geschreven. Wat enigszins onderbelicht is gebleven, is de rol die Jan Adriaensz heeft gespeeld in zijn eigen regio. Daarover is nu een boek verschenen. 'Land van Leeghwater', geschreven door Bob Kiel.


In het boek krijgt de lezer een inkijkje in het leven dat Jan Adriaensz Leeghwater in De Rijp leidde. Kiel verzamelde allerlei feiten en feitjes, leuke anekdotes en wetenswaardigheden en maakte daar een lopend verhaal van, dat een goed beeld schetst van de tijd waarin Leeghwater leefde, de Gouden Eeuw.

In 'Land van Leeghwater' is geprobeerd zoveel mogelijk van die informatie in perspectief te plaatsen. Van de ontstaansgeschiedenis van het Schermer Eylandt, de rol die Jan Adriaensz in De Rijp speelde, zijn inbreng bij het droogmalen van de Beemster, zijn betrokkenheid bij de vormgeving van het Hollandse landschap, de drooglegging van de Schermer en de Starnmeer en tot slot een schets van de grote meester die een kijkje neemt in het Land van Leeghwater anno 2021.

'Land van Leeghwater' is een lezenswaardig boekje, voor mensen die meer willen weten over de geschiedenis van dit gebied en de rol die Leeghwater speelde. Het geeft niet alleen een goed beeld van hoe mensen in de zeventiende eeuw leefden, maar ook wordt er een link gelegd naar de huidige tijd. Daardoor gaat de geïnteresseerde bezoeker het Land van Leeghwater ongetwijfeld met andere ogen bekijken. En wordt nog duidelijker waarom het Schermer Eylandt en de droogmakerijen samen het Land van Leeghwater vormen.

Het boek 'Land van Leeghwater' is onder andere te koop bij de VVV in Alkmaar, Purmerend en De Rijp, de musea in het Land van Leeghwater en bij diverse boekwinkels. Het boek kost 14,95 euro.