SCHERMER - Vanaf 15 augustus 2022 schuift de afsluiting van de N243 (Noordervaart) op. De N243 is vanaf 15 augustus tot en met december 2022 afgesloten vanaf de oostelijke kant van de Rustenburgerweg tot de rotonde op de Middenweg.


In opdracht van de provincie Noord-Holland doet aannemer Boskalis groot onderhoud en aanpassingen aan dit deel van de N243, zoals het vernieuwen van het fietspad en de rijbaan, de aansluiting op de bestaande wegen en het vervangen van de kruisingen met de Molendijk en Westdijk door rotondes. Tijdens de werkzaamheden worden doorgaand auto- en fietsverkeer omgeleid. Op de pagina Werkzaamheden in uitvoering staat telkens een bijgewerkt overzicht van werkzaamheden en omleidingen.

Omleiding doorgaand tot en met december 2022

Tot en met december is de N243 afgesloten vanaf de oostelijke kant van de Rustenburgerweg tot de rotonde op de Middenweg. De kruisingen N243-Oosternotweg en N243-Westdijk zijn dan ook afgesloten. Noord-zuidverbindingen zijn open bij de kruisingen N243-Rustenburgerweg en N243-Jisperweg.

  • Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de N242 en de N194.
  • Fietsverkeer wordt omgeleid via de Vrouwenweg, Oosthuizerweg, Westeinde en Oosteinde.
    Kijk hier voor de omleidingsroutes

Het dorp Schermerhorn is alleen toegankelijk voor bewoners en bestemmingsverkeer.

Voor de veiligheid van de weggebruikers én werknemers is het wegdeel waar gewerkt wordt afgesloten. Er is alléén toegang tot het afgesloten werkvak voor: bestemmingsverkeer voor de woningen en percelen in het werkvak, nood- en hulpdiensten en buslijn 129.

Onderdeel van project N243

De werkzaamheden zijn een onderdeel van het project N243 Herinrichting. De werkzaamheden aan de N243 worden opgedeeld in 3 deeltrajecten. Dit is het eerste deeltraject waar Boskalis aan werkt. Aannemer BAM Infra doet andere werkzaamheden voor het project.