ALKMAAR - Tijdens de Nationale Veteranendag op zaterdag 26 juni vlagt gemeente Alkmaar met de nieuwe veteranenvlag. Alkmaar telt zo’n 600 veteranen binnen haar gemeentegrenzen.


De veteranenvlag vertegenwoordigt iedere veteraan die namens het Koninkrijk heeft gediend in een of meerdere onderdelen van de krijgsmacht. De vlag is het symbool van verbondenheid en waardering voor alle veteranen.

Uitleg
Alle krijgsmachtonderdelen zijn terug te vinden in de vlag: de lichtblauwe, donkerblauwe en groene kleur staan symbool voor alle veteranen die zich als onderdeel van de landmacht, de marine, de marechaussee of de luchtmacht hebben ingezet. Ter land, ter zee, en in de lucht.

De rode en witte kleur hebben een dubbele betekenis. Het rood is zowel onderdeel van de Nederlandse vlag, maar tevens is het een uiting van respect en eer voor alle gesneuvelde militairen en andere oorlogsslachtoffers. Ook de kleur wit is onderdeel van de Nederlandse vlag, maar staat daarnaast symbool voor de vrede waarvoor veteranen hebben gestreden. De kleur lichtblauw representeert VN-uitzendingen zoals UNIFIL, UNPROFOR en Mali. Het in de vlag aanwezige groen staat symbool voor onder andere de Tweede Wereldoorlog, SFOR en ISAF.

Veteranen Alkmaar
Naast de Nationale Veteranendag organiseert gemeente Alkmaar jaarlijks in mei de veteranenbijeenkomst voor haar veteranen. Door Covid 19 is dat dit jaar uitgesteld naar september.

Elkaar ontmoeten
Het comité Veteranen Alkmaar heeft met het Nationale Biermuseum De Boom in Alkmaar een prachtige locatie gevonden om elkaar te kunnen ontmoeten. Eens in de maand worden veteranen van Alkmaar uitgenodigd voor deze veteranentafel. De eerste ontmoetingsdatum is gepland in september. Burgemeester Schouten: “Mijn waardering voor de veteranen is groot, ik hoop deze fantastische groep mensen snel te ontmoeten.”