ALKMAAR - Dinsdag 10 juli zijn er tien stolpboerderijen in Schermer op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Het is het resultaat van een onderzoek naar de waardevolle cultuurhistorische bebouwing, dat in nauw overleg met de eigenaren heeft plaatsgevonden. De eigenaren van de stolpen die nu op de monumentenlijst staan, hebben zich aangemeld voor deze bescherming van hun pand. Wethouder Erfgoed Christian Braak is bij drie willekeurige stolpen persoonlijk het goede nieuws gaan vertellen.

Monumentale Stolpen
De stolpboerderij bood van oudsher onderdak aan het gezin, het vee en de oogst. Van deze tien stolpen gaat het merendeel terug tot kort na de droogmakerij in 1635. Het kenmerkende van deze boerderijen is het piramidevormige dak en het zogeheten ‘vierkant’ of houten skelet dat doorloopt tot in de nok, waar hooi of graan in werd opgeslagen. De meeste stolpen in Schermer zijn in het bestemmingsplan aangemerkt met de dubbelbestemming cultuurhistorie. Dit betekent dat de vorm is beschermd en dat na afbraak dezelfde contour terug moet worden gebracht in de nieuwbouw. De status van gemeentelijk monument richt zich specifiek op het behoud van het historische gebouw als geheel. De tien beschermde stolpen worden alle bewoond en bij de helft is sprake van een agrarisch of gemengd bedrijf. Ze staan in Driehuizen, Grootschermer, Oterleek, Stompetoren, Ursem en Zuidschermer.

“Het agrarisch erfgoed in Schermer is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de droogmakerij. Het college is blij dat deze eigenaren kiezen voor behoud van hun boerderij tot in de verre toekomst, hiermee dragen zij ook bij aan het behoud van het karakteristiek van het gebied.”
- Christian Braak Wethouder Erfgoed -

Huisbezoek op maat
De stolpen zijn tijdens een huisbezoek nader bekeken op hun monumentale waarden. Daarbij zijn de gevolgen van de bescherming besproken. Zoals de vergunningsplicht, de subsidieregeling en de mogelijkheden bij verbouwen die voor elk pand anders kunnen zijn. Ook is benadrukt dat niets hoeft worden teruggebracht in oude staat. Tot slot is gezamenlijk een beschrijving opgesteld die nodig is voor plaatsing op de lijst.

Subsidie Stolpen
Stolpen en andere agrarische bebouwing die op de gemeentelijke monumentenlijst staan, kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor onderhoud en herstel. Er wordt 30% vergoed met een jaarmaximum van € 6.000,-. Voor cascoherstel is dat eenmalig maximaal €12.000,-. Met ingang van 2018 is extra geld beschikbaar gesteld, zodat er financiële ruimte is voor eigenaren van nieuwe monumenten. Eigenaren die ook geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend huisbezoek of die vragen hebben, kunnen mailen naar erfgoed@alkmaar.nl.