ALKMAAR - Vrijdag 19 juni bracht staatssecretaris Mona Keijzer een kort werkbezoek aan Alkmaar. Als staatssecretaris Economische Zaken was ze benieuwd te zien hoe ondernemers in de binnenstad van Alkmaar inspelen op alle maatregelen als gevolg van de coronacrisis.


Door de coronamaatregelen wordt het gebruik van de openbare ruimte in binnensteden sterk beïnvloed. Mona Keijzer stelde zich in Alkmaar persoonlijk op de hoogte hoe hier inhoud aan gegeven wordt. Hoe passen detailhandel en horeca zich aan in deze 1,5 meter samenleving? Het moet allemaal leefbaar en veilig blijven. Het crowdmanagementsysteem dat Alkmaar gebruikt is hierin een belangrijke schakel.

Tijdens het bezoek bezocht de staatssecretaris enkele lokale ondernemers en liet zij zich persoonlijk bijpraten hoe alle ontwikkelingen en maatregelen in de praktijk uitwerken.

De lokale ondernemers werken er hard aan om zich aan de genomen maatregelen aan te passen en zo hun zaak open te houden. De gemeente doet ook al het mogelijke, bijvoorbeeld door het instellen van een hulpmaatregelenpakket van € 10 miljoen en een stimuleringsfonds van € 1,5 miljoen.

Lange termijnmaatregelen

Wethouder Economische Pieter Dijkman informeerde mevrouw Keijzer over de maatregelen die in Alkmaar zijn genomen. Naast maatregelen op korte termijn wees hij daarbij ook op die voor de lange termijn. “Misschien is nog wel het belangrijkste de net vastgestelde Detailhandelstructuur binnenstad Alkmaar. De verandering van het consumentengedrag met online winkelen was al zichtbaar. De gevolgen daarvan zijn met de corona alleen maar toegenomen. Met de nieuwe Detailhandelstructuur kunnen wij hier versneld een antwoord op geven door leegstand tegen te gaan, de ruimtelijke kwaliteit te vergroten en de binnenstad van Alkmaar (inter)nationaal te promoten”, aldus Dijkman.