ALKMAAR - Op vrijdag 31 mei opent Kees Reijnders van het Ripping & Bunnikfonds de 10e kaasmarkt van het seizoen. Om 10.00 uur luidt hij de bel, hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen. Hij doet dit op uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar. Voorafgaand aan het bezoek aan de kaasmarkt ontvangt wethouder Paul Verbruggen hem op het Stadhuis.

Ripping & Bunnikfonds
Binnenkort wordt het voor inwoners van de gemeente Alkmaar met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor studiekosten voor inwonende kinderen en/of een vergoeding aan te vragen voor kosten vanwege een ziekte of een beperking.

De vergoeding wordt mogelijk gemaakt vanuit het Ripping & Bunnikfonds, ontstaan vanuit een legaat die de gemeente Alkmaar heeft ontvangen van mevrouw Ripping-Bunnik. De uitvoering van de aanvragen wordt verzorgd door de organisatie Mee & de Wering in de persoon van Kees Reijnders.

De aanvraagprocedure is binnenkort terug te vinden op de website van de gemeente Alkmaar.

36 Alkmaarse kaasmarkten
Over de hele wereld staat Alkmaar bekend als Kaasstad. De Alkmaarse Kaasmarkt is een traditie sinds 1593. Jaarlijks bezoeken ruim 175.000 mensen dit kleurrijke evenement. De Kaasmarkt is gratis, voor alle leeftijden en goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. De kaasmarkt is dit jaar van 29 maart tot en met 27 september, elke vrijdagochtend van 10.00 – 13.00 uur. Daarnaast zijn er in juli en augustus op dinsdag van 19.00 – 21.00 uur, negen avondkaasmarkten. Alle kaasmarkten zijn op het Waagplein in Alkmaar.