STOMPETOREN - Het is nog steeds de vraag of er in Stompetoren een voetbalkooi gaat komen. De Dorpsraad Stompetoren is al ruim vier jaar met dit plan bezig na een verzoek van de plaatselijke jeugd. Als beoogde plek is daar de parkeerplaats aan de Dres voor uitgekozen en reeds in november 2017 heeft het college aangegeven dat deze daar ook gaat komen. Pakweg twee weken geleden kwam er ineens een kink in de kabel toen omwonenden zich tegen het plan keerden uit angst voor lawaai en hangjongeren.

Vandaag kwam de Dorpsraad Stompetoren op de eigen website met een verklaring waarom de voetbalkooi er wat hun betreft nog steeds moet komen.

'Wij hebben altijd gezegd dat het ons niet uitmaakt waar de kooi komt, als deze er maar komt. De generatie die vier jaar geleden het verzoek indiende is inmiddels alweer wat ouder, maar er staat een nieuwe groep jongeren klaar die ook behoefte hebben aan een dergelijk speelveld.'

Naast de parkeerplaats op de Dres was ook het nieuwe complex van SSV een optie volgens de dorpsraad, maar inmiddels is dat reeds gerealiseerd en wordt de jeugd daar geweerd van het terrein. Volgens de raad zal het met het geluidsoverlast ook meevallen aangezien men een geluidsarme kooi van de firma IJslander op het oog heeft.

Op 12 juni is er met omwonenden een informatieavond gepland, waarvoor de Dorpsraad opmerkelijk genoeg geen uitnodiging heeft ontvangen, en hieruit kwam naar voren dat er een hoop tegenstand was tegen de komst van een voetbalkooi. Liever zien de bewoners dat er op de ijsbaan doelen worden geplaatst zodat de jeugd hier terecht kan. Hierbij gaat men echter voorbij aan het feit dat deze ook wordt gebruikt door de plaatselijke ijs- en ruitervereniging. 'Daarnaast staat de ijsbaan van november tot april onder water, terwijl wij juist een plek willen creëren waar de jeugd het hele jaar terecht kan', aldus de Dorpsraad.

Het woord lijkt aan de gemeente Alkmaar of de kooi er alsnog, en op welke locatie, gaat komen.