ALKMAAR - De voormalige hervormde kerk aan de Dorpsstraat 65 in Oterleek is vanaf nu gemeentelijke monument. Burgemeester en wethouders besloten dinsdag 31 mei tot de bescherming en behoud van deze kerk voor de toekomst.


Kerkenvisie
Voor de kerkenvisie is van dit voormalige kerkgebouw een paspoort gemaakt. De hervormde kerk isin 1925 ontworpen door architect J. Molenaar. Het kreeg een zogeheten zakelijk expressionistische stijl, met hoge steile daken en een robuuste toren boven de entree. Sinds 1968 is de kerk niet meerin religieus gebruik. Lange tijd was de kerkruimte in particulier eigendom. Het werd gebruikt als kunstenaarsatelier en woning. Het kerkinterieur bleef hierbij nagenoeg onveranderd. Sinds enkele maanden staat dit deel van de kerk te koop. Dit was aanleiding voor een gesprek over de mogelijkheden voor behoud van het gebouw. Dit is gedaan als een pilot binnen de kerkenvisie, die in dit najaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Onderzocht is in hoeverre het gebouw als monument kan worden verbouwd en verduurzaamd als gemeentelijk monument. De uitkomst was positief en de bescherming is een feit.

Toren voor symbolisch bedrag verkocht
De kerktoren was eigendom van de gemeente Alkmaar. Deze is voor het symbolisch bedrag van €1 overgedragen aan de eigenaar van het overige gebouw. De begraafplaats blijft eigendom van de gemeente.

“De kerk en toren vormen een architectonische eenheid. Het is gunstig voor de toekomst van deze kerk als het als één geheel wordt ontwikkeld voor nieuw gebruik. Door de monumentenstatus blijft niet alleen de architectonische en ruimtelijke kwaliteit van de kerk zelf bewaard, op deze manier behoud Oterleek ook zijn karakteristieke dorpskern met kerk en toren”, aldus wethouder Vastgoed, Pieter Dijkman