ALKMAAR - De gemeente Alkmaar heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 2 miljoen op een totale begroting van € 417 miljoen.

De Jaarrekening is grotendeels in lijn met de begroting 2019, het positieve resultaat van € 2 miljoen komt onder andere doordat minder mensen gebruik maken van een uitkering en door lagere organisatie kosten.Inmiddels heeft de coronacrisis de wereld ingrijpend veranderd. Er zijn landelijke maatregelen genomen en daarnaast heeft Alkmaar ook eigen lokale maatregelen getroffen. Er is een Alkmaars Stimuleringsfonds ingesteld van € 1,5 miljoen om, wanneer dit weer kan en mag, het culturele leven, de horeca en de lokale economie weer zo snel mogelijk op gang te brengen. Daarnaast is er voor alle COVID-19 maatregelen nog eens een bedrag van € 10 miljoen uitgetrokken.

Wethouder financiën Pieter Dijkman: “Het ging onze stad goed de afgelopen jaren. Een levendige stad, veel toeristen, winkelend publiek met aansprekende evenementen op gebied van sport en cultuur. De huidige coronacrisis snijdt diep in de lokale economie. De gemeente neemt nu al acties om, wanneer de lockdown stapsgewijs wordt opgeheven, de lokale economie direct een krachtige impuls te geven. Het positief resultaat van de Jaarrekening 2019 zetten we dan ook graag direct in voor onze stad.”

Behandeling in gemeenteraad
De accountant heeft een goedkeurende verklaring bij de programmarekening afgegeven. De jaarstukken worden op 29 juni 2020 in de gemeenteraad behandeld.