ALKMAAR - Op dit moment voert ParkeerService het parkeerbeleid uit voor de gemeente Alkmaar. De gemeente vindt het erg belangrijk dat de dienstverlening bij parkeren in Alkmaar van goede kwaliteit is. Het college van burgemeester en wethouders gaat voor 31 december 2020 besluiten wie de parkeerdienstverlening vanaf 1 januari 2022 gaat leveren.


ParkeerService zorgt in Alkmaar voor de uitvoering van het parkeerbeleid. Zij geven vergunningen uit voor bewoners en bezoekers, beheren de parkeergarages en zorgen voor de controle op straat. Dit doet ParkeerService al enkele jaren. Omdat de gemeente Alkmaar denkt dat de dienstverlening voor vergunninghouders en bezoekers van de stad beter kan, is zij een evaluatie gestart.

Besluiten
Een onafhankelijk adviesbureau heeft gekeken naar de dienstverlening die ParkeerService op dit moment biedt. Zij concluderen dat wat ParkeerService doet, niet helemaal past bij de wensen van de gemeente Alkmaar. Op basis hiervan heeft het college van B&W zich voorgenomen om het lidmaatschap bij ParkeerService per 1 januari 2022 te beëindigen. En over deze keuze en de toekomstige parkeerdienstverlening in Alkmaar nog voor de zomer met de gemeenteraad in gesprek te gaan.

Nadat de gemeenteraad haar mening heeft gegeven neemt het college een definitief besluit. In dit besluit wordt er ook gekeken naar het klanttevredenheidsonderzoek, een nieuw voorstel van ParkeerService over een betere dienstverlening en de uitkomst van een uitvoerig onderzoek naar andere mogelijkheden om het parkeerbeleid uit te laten voeren.

Nog geen veranderingen
Tot 1 januari 2022 voert ParkeerService het parkeerbeleid in Alkmaar uit, daarom zijn er voor vergunninghouders en parkeerders tot die tijd geen veranderingen. Eind 2020 wordt er een definitief besluit genomen. Dan is er nog een jaar tijd om er voor te zorgen dat de nieuwe dienstverlening goed georganiseerd wordt. Pas per 1 januari 2022 gaat er wellicht iets veranderen.