Graft/De Rijp - De subsidie van 5,6 miljoen om de dorpen Graft en De Rijp te verduurzamen is afgewezen door de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO). Samen met 47 andere gemeenten vroeg Alkmaar de subsidie van Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) aan. Bij 14 gemeenten is de subsidie wel toegekend.

“Wij hadden met deze subsidie graag betekenisvolle en innovatieve stappen gezet op de grote vraagstukken rondom de energietransitie. De uitdaging om van het gas af te gaan in de gehele gemeente Alkmaar blijft groot. Die uitdaging moeten we met elkaar oplossen. Ook de dorpen Graft en De Rijp staan voor deze transformatie. Het gesprek daarover zal onverminderd doorgaan.”Robert te Beest, wethouder Duurzaamheid''

Subsidie ‘Programma Aardgasvrije Wijken’

Het doel van ‘Programma Aardgasvrije Wijken’ (PAW) is het aanmoedigen van aardgasvrije woningen en het delen van kennis die hierbij wordt opgedaan. De gemeente Alkmaar wilde met de subsidie op een vernieuwende manier de dorpen Graft en de Rijp een extra mogelijkheid geven om aardgasvrij te worden. Op 1 november 2021 diende de gemeente Alkmaar de subsidie in.

Vervolgstappen in de dorpen Graft en De Rijp

De gemeente neemt de regie en blijft in gesprek met bewoners, ondernemers en andere betrokken organisaties om kansen te pakken en gezamenlijk tot oplossingen te komen. Vanwege het eerdere haalbaarheidsonderzoek ‘Groene Walvis’ van energiecoöperatie Graft-De Rijp en deze subsidieaanvraag is er veel informatie beschikbaar over het verduurzamen van de dorpen en Graft en De Rijp. Veel woningen en gebouwen in de dorpen zijn vóór 1960 gebouwd. De kosten om te verduurzamen zijn daardoor hoog.

Verduurzamen in gemeente Alkmaar

Verduurzamen blijft een belangrijk doel: voor het klimaat én vanwege de stijgende gasprijzen. Gemeente Alkmaar werkt aan verschillende projecten die als belangrijkste doel hebben om CO2-uitstoot te verminderen. Deze projecten staan beschreven in Programma Duurzaam Alkmaar. Voor alle inwoners is tot en met 31 juli 2022 € 80,- beschikbaar voor energiebesparende producten via de RREW-subsidieregeling.

Ga voor meer informatie naar www.duurzaambouwloket.nl/rrew-alkmaar.