STOMPETOREN - Op vrijdag 8 april is het nieuwe dorpshart van Stompetoren feestelijk geopend door burgemeester Anja Schouten. Zij deed dit door het knippen van een lint bij het entree van het dorpsplein. Daarna mochten inwoners Liset Plugboer, Mieke Verhagen en Jan Nat het kunstwerk ‘de Lange Bank’ van Michiel Kluiters te onthullen. Het dorpsplein is het centrale middelpunt én sluitstuk van het nieuwe dorpshart. Sinds de start van de bouw in 2019 zijn er in het dorpshart 56 woningen, een horecavoorziening, een grote supermarkt gerealiseerd. Het sportcomplex van SSV maakte plaats voor het dorpshart aan de Oterlekerweg en heeft nu een modern sportcomplex aan de Noordervaart.


"Het dorpshart was al lange tijd een grote wens van de inwoners. Ik hoop van harte dat het dorpshart de verbinding tot stand brengt tussen oud en nieuw, jong en oud en het heden en verleden. Zodat de inwoners van Stompetoren met trots en plezier in hun dorp blijven wonen"
- Burgemeester Anja Schouten

Feest

De onthulling van het kunstwerk is onderdeel van een tweedaags feestprogramma, georganiseerd door de Dorpsraad Stompetoren met verschillende activiteiten. Waaronder een fototentoonstelling over de geschiedenis van Stompetoren in de Stompehoeve. Voorzitter van de dorpsraad Stompetoren Sylvester Liefting: “Het dorpshart is klaar en dat vieren we dit weekend met een feestelijk programma voor de inwoners. We hebben er lang naar uitgekeken en kunnen trots zijn op de prachtige horeca locatie, moderne supermarkt, het plein met rondom nieuwe woningen en een toekomstbestendige sportvereniging in ons dorp.”

De lange bank

Het ontwerp van Michiel Kluiters werd uitgekozen door de kunstcommissie, die bestond uit dorpsbewoners Liset Plugboer, Mieke Verhagen en Jan Nat. Zij kozen het ontwerp van Michiel Kluiters omdat hij het meest aansprekende ontwerp had gemaakt. De Lange Bank is een bank met tekst die de geschiedenis van Stompetoren illustreert. Met de functie als rust- en ontmoetingsplek, ook als klankbord om herinneringen op te halen en verhalen en anekdotes uit de geschiedenis opnieuw te herbeleven.

Historie

In de dorpskern Stompetoren ontbrak een dorpscentrum met voorzieningen. In de toenmalige gemeente Schermer was jaren discussie over verschillende plannen. Na de fusie met gemeente Alkmaar werd door de gemeenteraad een bestemmingsplan vastgesteld dat de ontwikkeling van een dorpshart mogelijk maakte. Het nieuwe dorpshart ligt aan de Oterlekerweg in Stompetoren.