ALKMAAR - De gemeente Alkmaar kent extra subsidie toe aan vier monumenten. Het gaat om monumenten die te kampen hebben met pech of waar de kosten zo hoog zijn dat de reguliere subsidie niet voldoende is. Er gaat in totaal € 134.000 naar de rijksmonumenten Bovenmolen G in de Schermer, het Zwarte Kerkje in Zuidschermer, de Doopsgezinde Vermaning in Noordeinde en naar het gemeentelijk monument De Telefooncentrale in Overdie.


Pech

Afgelopen zomer brak bij Bovenmolen G een wiek af, een enorme pech, waarbij ook nog eens schade ontstond aan de molen zelf. De oorzaak van de breuk was metaalmoeheid en dit wordt door de verzekering niet vergoed. De Schermermolens Stichting startte een inzamelingsactie, maar er bleef nog een aanzienlijk tekort op het benodigde bedrag van circa €100.000. Als de reparatie te lang wordt uitgesteld ontstaat nog meer schade, waardoor ook de kosten meer oplopen. Reden voor de gemeente om het herstel van Bovenmolen G te steunen met €32.000.

Bij het Zwarte Kerkje ontstond schade aan de muren door bodemverzakking waardoor de fundering ontzet raakte. De fundering is eerst hersteld en nu is de gevolgschade aan muren en dak aan de beurt, begroot op circa € 130.000. De gemeente draagt hier €39.000 aan bij.

Hoge kosten

De Doopsgezinde Vermaning ontvangt € 21.000 voor herstel aan de dakvoet van de kerk en de vensters van de bijbehorende woning. De Telefooncentrale in Overdie, ontworpen door architect Tauber en in 2016 gemeentelijk monument geworden, komt vanwege de omvang van het gebouw in aanmerking voor een verhoogd bedrag van €42.000. In dit geval is de reguliere subsidie van een aantal jaar samengevoegd, zodat het buitenschilderwerk en herstel van de kozijnen in één ronde kan worden gedaan in plaats van verspreid over meerdere jaren.

Wethouder Erfgoed, Elly Konijn-Vermaas

Subsidiebudget

De extra bijdrage wordt betaald uit het gemeentelijke subsidiebudget voor onderhoud van beeldbepalende panden en monumenten. Eigenaren kunnen jaarlijks aanspraak maken op een maximum subsidiebedrag van respectievelijk € 690 en €6.000. Dit is 30% van de kosten die onder de regeling vallen. Bij deze uitzonderingen is deze 30% ook aangehouden. Eerdere jaren werd ook al extra subsidie gegeven aan het orgel van de Lutherse kerk, de bouw van een carillon in de Grote Kerk in De Rijp en recent aan de restauratie van De Groene Zwaan in De Rijp en het herstel zuidtransept van de Grote Sint Laurenskerk.