ALKMAAR - Sinds de invoering van de vier rolcontainers aan huis in de Schermer is het afvalscheidingspercentage daar gestegen van 51% in 2015 naar 57% in 2016. Sinds begin 2016 worden huis aan huis de grondstoffen plastic, lege pakken, blik, papier en karton en gft gescheiden opgehaald. Het restafval dat dan nog overblijft wordt ook nog huis aan huis ingezameld.

Wethouder Stadsbeheer Jan Nagengast (CDA): ‘We zijn nog niet op het gewenste niveau, maar deze resultaten versterken de overtuiging dat de invoering van omgekeerd inzamelen gaat bijdragen aan een hoger afvalscheidingspercentage en daarmee aan het verduurzamen van de gemeente. De ambitie van de gemeente Alkmaar is een afvalscheidingspercentage van 60% in 2020. De resultaten uit Schermer geven vertrouwen dat dit gerealiseerd gaat worden.’

Nascheiden hoogbouw

Er lopen op dit moment verschillende initiatieven in de gemeente Alkmaar die erop gericht zijn om het huishoudelijk afval beter te scheiden. Zo wordt, naast de invoering van omgekeerd inzamelen, het nascheiden van afval bij hoogbouw geïntroduceerd. Bij nascheiding worden herbruikbare stoffen zoals plastic, metalen verpakkingen en drankkartons bij HVC door speciale sorteermachines uit het afval gehaald.

De afvalcoach

Om draagvlak en bewustwording van inwoners te vergroten willen we zichtbaar en aanspreekbaar zijn in de wijken. Om dit te bereiken zijn er sinds kort 2 afvalcoaches in dienst bij Stadswerk072. Deze zijn namens Stadswerk072 het gezicht in de wijk op het gebied van afvalinzameling en afvalscheiding en zijn het aanspreekpunt voor bewoners met uiteenlopende vragen over afval. Ze zijn aanwezig en aanspreekbaar op de bewonersavonden en zoeken, indien nodig, in overleg met bewoners naar maatwerkoplossingen als de standaard oplossing niet uitvoerbaar is.

Ook na de invoering van ‘omgekeerd inzamelen’ zijn de afvalcoaches op gezette tijden aanwezig in de wijk om vragen te beantwoorden en in gesprek te gaan met bewoners over het hoe en waarom van de juiste scheidingsregels. De afvalcoach biedt een helpende hand met kennis, praktische tips en uitleg.