ALKMAAR - Burgemeester Piet Bruinooge decoreerde vandaag zes inwoners van de gemeente Alkmaar met een Koninklijke onderscheiding.

Mevrouw M.C. Westrup-Rigter (78 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw (Mar) Westrup zet zich vanaf 1990 vrijwillig in als secretaris van de Volksuniversiteit van Alkmaar. Zij bewaakt met meerdere bestuursleden de voortgang van de Volksuniversiteit. Zij houdt zich bezig met het bijhouden van de lerarenadministratie, het aanbod van nieuwe cursussen, de website en het (mede) organiseren van de jaarlijkse open dag.

De heer L.C.M. Koning (66 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer (Leo) Koning zet zich ruim 40 jaar vrijwillig in voor diverse organisatie in zijn woonomgeving. Voor IJsvereniging Algemeen Belang West-Graftdijk was hij bestuurslid, penningmeester en vicevoorzitter. Hij hield zich bezig met het opzetten van jeugdschaatslessen, organiseren van wandel- en skeelertochten en het organiseren van de wandeltocht van 100 kilometer rond de Eilandpolder (de 100 van Leeghwater). Daarnaast was hij de drijvende kracht achter het sponsorbeleid van sportvereniging Graftdijk. Voor zijn woongemeenschap Zuidschermer verzorgde hij samen met zijn vrouw uitvaarten, avondwakes en missen in de St. Michaelparochie. Ook was hij coach van het Dorpenteam tijdens de viering van 375 jaar Schermer en was hij betrokken bij diverse activiteiten voor de viering van het 500-jarig bestaan van de Grote Sint Laurenskerk.

Mevrouw H. Bieman-Van der Rhee (56 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw (Hilda) Bieman zet zich ruim 25 jaar als vrijwilliger, waaronder 16 jaar als penningmeester van de ouderraad van basisschool De Hooge Weid (nu De Regenboog) in Sint Maarten. Op deze school maakt zij draaiboeken voor allerlei activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de avondvierdaagse, jubilea en de musical van groep acht.Voor de Regiegroep bewonersinitiatieven Oudorp is zij 11 jaar actief. Zij ontvangt de aanvragen van bewoners in het kader van bewonersinitiatieven, bespreekt deze met de overige leden, koppelt de behandelde aanvragen terug aan het subsidiebureau en informeert de aanvragers. Daarnaast heeft zij contact en overlegt zij met voorzitters van regiegroepen uit andere wijken.

De heer L.J.H. van Etten (73 jaar); Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer (Leo) Van Etten zette zich 19 jaar in als raadslid in de plaatselijke politiek. Met zijn passie heeft hij de idealen van de sociaal democratie uitgedragen, met grote aandacht voor de zwakkeren in de samenleving. Vanaf 1999 was hij verbonden aan de lokale politiek in de voormalige gemeente Graft-De Rijp. In 2007 werkte hij aan het toekomstdocument ‘Vitaal Graft De Rijp tot 2020’, waarin een groot aantal toekomstige ontwikkelingen werd beschreven. Het heeft enige tijd geduurd, tot 2010, voordat grote delen uit het document werden overgenomen. Na de fusie met Alkmaar in 2015, heeft dit document er toe bijgedragen dat deze ontwikkelingen goed zijn opgepakt en afgerond. Vanuit zijn liefde voor de wielersport was hij de gangmaker voor de aanschaf van een elektrische derny voor op de Alkmaarse wielerbaan. Door zijn betrokkenheid bij de Rijper gemeenschap kwam dit tot stand door deel te nemen aan de Algemene vergadering van aandeelhouders van de BV maatschappij tot bevordering van Nijverheid in De Rijp; een nalatenschap van de bekende Rijper Jan Boon.

De heer J. Divendal (53 jaar): Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer (Jeroen) Divendal zet zich al 30 jaar in voor schermvereniging Holland Schermen. Naast zijn functie van schermtrainer verrichtte hij veel vrijwilligerswerk. Zijn activiteiten zijn de drijvende kracht achter de internationale schermstages voor de Nederlandse jeugdselectie, het ontwikkelen van beleidsplannen voor de selectie van floretschermers op nationaal niveau, het regelen van de fusie tussen schermvereniging in Alkmaar en Haarlem, waardoor Holland Schermen ontstond. Daarnaast was hij lid van de technische commissie en verantwoordelijk voor de opleiding van schermleraren bij de Nederlandse Akademie voor Schermleraren (NAS). Ook was hij mede-oprichter van het Floret Begeleidingsteam (FBT). Door het verbeteren en professionaliseren van de schermsport in Nederland, leidde zijn inzet tot presentatie van Nederland op internationale toernooien.

Mevrouw M. de Rijke-Roest: Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw (Ria) De Rijke zet zich al 40 jaar in voor Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Noord-Holland benoorden het IJ en de Besturenraad voor het voortgezet speciaal onderwijs van het Protestants-Christelijk Onderwijs. Zij nam complexe problemen op zich op zowel financieel- als personeelsgebied van de betrokken scholen in Noord-Holland, bereidde fusieplannen voor, toetste leerplannen aan de rijksnormen en borgde samen met de schooldirecteuren de kwaliteit van speciaal onderwijs. Voor de Besturenraad schreef zij mee aan de beleidsvisie en was medebeheerder van het borgstellingsfonds.

Op de foto van Fotostudio Natzijl:
Van links naar rechts: Leo van Etten, burgemeester Piet Bruinooge, Mar Westrup, Hilda Bieman, Jeroen Divendal en Leo Koning (Ria de Rijke kon helaas niet op de dag van de lintjesregen aanwezig zijn. Zij krijgt de decoratie op een later moment uitgereikt).