ALKMAAR - Het college van burgemeester en wethouders biedt voetbalclub AZ de mogelijkheid om de wedstrijd tegen Ajax van 15 december in het AFAS stadion te spelen. Indien de voetbalclub in de komende twee weken de ontbrekende gegevens aanlevert en het totale onderzoek aantoont dat het stadion voldoet aan de minimale wettelijke norm (NEN8700), kan de aanschrijving deels of geheel van het stadion. Dan is het ook toegestaan dat er supporters bij de wedstrijd aanwezig zijn.


“Bij aanvang van dit proces is het doel van het onderzoek helder geweest en is er door alle partijen hard gewerkt om het onderzoek compleet te maken en te toetsen. We moeten constateren dat er nog essentiële gegevens ontbreken om de constructieve veiligheid te beoordelen. Net als AZ wil de gemeente het voetbal weer zo snel mogelijk terug in Alkmaar. Het voetbal hoort bij de stad en we zijn er trots op. Uitgangspunten die echter boven dit alles gaan, zijn zorgvuldigheid en de veiligheid van de ruim 17.000 supporters,”
.college van burgemeester en wethouders

Naast de gemeente toetst TNO als onafhankelijke partij de rapportages over de veiligheid van stadion.

Gemeente en AZ zijn overeengekomen dat op 1 november de volledige rapportage aangeleverd zou worden. Hieraan is niet voldaan. De afgelopen weken is er veel extra inspanning verricht om de juiste gegevens te verzamelen, daarmee is het tijdspad van de toetsing onder druk komen te staan.

De gemeente en TNO hebben onder andere zorgen over de tribune voor het hoofdgebouw. Gemeente heeft AZ enkele weken geleden verzocht om specifiek, kritische verbindingen van de tribune te inspecteren en te berekenen om zo aan te tonen dat deze veilig zijn. Tot op heden heeft deze inspectie niet plaatsgevonden en zijn hierover geen gegevens aan de gemeente en TNO ter beschikking gesteld. Hierdoor kan het college de aanschrijving voor dit deel nog niet opheffen.

Daarnaast zijn er nog diverse secundaire constructieonderdelen waarvan nog niet is aangetoond dat ze voldoen aan de norm. Bovendien moeten er aanvullende stukken worden aangeleverd voor de gebruiksmelding. De gegevens voor de overige stadiondelen zijn sinds deze week (25 november) compleet. Ditzelfde geldt voor de lichtmasten en hoofdgebouw. Deze gegevens worden op dit moment getoetst. Hier kan de gemeente volgende week duidelijkheid over geven.

Aan de hand van de gegevens zoals ze nu voorliggen kan de gemeente de aanschrijvingen nog niet van het stadion halen. Ook TNO is van mening dat op dit moment onvoldoende is aangetoond dat het stadion constructief veilig is. Wel is er nu reeds inzichtelijk dat de wedstrijd gespeeld kan worden zonder publiek, aangezien het veld als veilig wordt beoordeeld.

Concluderend stelt de gemeente en TNO dat er gespeeld kan worden in het stadion. Of dit met of zonder publiek is hangt af van de toets van de gemeente en de medewerking van AZ aan een visuele inspectie in het stadion zelf. De veiligheid van de supporters staat daarbij voorop. Uiterlijk begin volgende week verwacht gemeente hierover uitsluitsel te kunnen geven aan AZ.