STOMPETOREN - Maandag 7 januari werd door de Alkmaarse wethouder Paul Verbruggen de eerste paal geslagen voor het nieuwe horeca- en verenigingsgebouw van Stompetoren. De door Bouwbedrijf Nat te bouwen voorziening maakt onderdeel uit van het nieuwe dorpshart dat wordt gerealiseerd op het oude handbal- en voetbalveld van SSV en de locatie van het te slopen Schermerwapen.

Het nieuwe dorpshart omvat verder de bouw van een supermarkt en 56 woningen en de aanleg van een dorpsplein en parkeerterrein. Het dorpshart is een gezamenlijk project van de gemeente Alkmaar en drie ontwikkelaars: Bouwbedrijf Nat, Dreef Beheer en Quartet. Wethouder Verbruggen: “Eindelijk gaan we invulling geven aan de lang gekoesterde wens om Stompetoren een nieuw kloppend hart te geven. Een mooie start van het nieuwe jaar! “

Richard Nat van Bouwbedrijf J. Nat & zn. b.v.: "Een dorpshart waarin het verenigingsleven centraal staat en waarbij het prettig wonen is, ondersteund door een volwaardige supermarkt. Als plaatselijke aannemer staan wij voor een leefbaar Stompetoren voor iedereen!"

Aan het project is een lange periode van discussie en planvorming vooraf gegaan. Het uiteindelijke plan is in nauwe samenwerking met de Dorpsraad van Stompetoren tot stand gekomen. Voorzitter Dorpsraad Stompetoren Sylvester Liefting: “Na een lange periode van overleg en plannenmakerij is nu eindelijk de eerste paal de grond in gegaan. Een historisch moment voor Stompetoren. Stompetoren heeft duidelijk gemaakt dat we een leefbaar dorp willen zijn en dat geeft kracht voor de toekomst.”

Naar verwachting is het nieuwe dorpshart is eind 2020 klaar.