ALKMAAR - Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Alkmaar hebben 25 personen gesolliciteerd: 14 mannelijke en 11 vrouwelijke kandidaten. Dit heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Alkmaar.


Van deze kandidaten hebben/hadden 18 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 7 personen hebben/hadden een functie daarbuiten.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in juni 2021 worden benoemd. Tot die tijd zal waarnemend burgemeester Emile Roemer de honneurs waarnemen.