SCHERMER - Vorige week werd op donderdagmiddag het “Grootschermer Kunstmuseum” in de Driessenschool geopend.


In het museum waren allerlei kunstwerken te bewonderen die de kinderen van de Driessenschool hadden gemaakt n.a.v. het project Kunst wat ze hadden gehad.
Er waren schilderijen te zien, waarbij de kinderen werden geïnspireerd door beroemde schilders zoals o.a. Vincent van Gogh, Keith Haring, Leonardo da Vinci en Salvador Dali.
Ook hadden alle kinderen van de Driessenschool een beeldje geboetseerd. Verder kon je er gedichten lezen en foto’s bewonderen. Kortom het was een prachtig museum, dat druk bezocht werd door ouders, grootouders en dorpsbewoners. Het was een mooie afsluiting van een fantastisch project waarin de kinderen veel hebben geleerd.