KENNEMERWAARD - Han Hefting verzorgt op dinsdagavond 24 september in de bibliotheek in Akersloot een lezing over De Beemster. De Beemster staat sinds 1999 op de werelderfgoedlijst van Unesco. Han Hefting vertelt over de ontstaansgeschiedenis van de droogmakerij, de ordeningsprincipes van het ontwerp en de wijze waarop deze zijn vertaald in modern beleid.

De Beemster staat nu 20 jaar op de werelderfgoedlijst van Unesco. De tien Nederlandse werelderfgoederen vertellen het verhaal van de geschiedenis van ons land aan de hand van de thema’s waterbeheer, burgersamenleving en (land)ontwerp. Het unieke verkavelingspatroon en de ondernemende wijze waarop in de 17e eeuw het water werd overwonnen, zijn de belangrijkste redenen dat de Beemster in 1999 tot werelderfgoed werd verklaard.

17e eeuwse cultuur een plaats geven in 21e eeuwse ruimtelijke ordening
Han Hefting was wethouder en locoburgemeester van de gemeente Beemster van 2006 tot 2016. In deze periode hebben de gemeente Beemster en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als siteholders van het werelderfgoed een visie ontwikkeld op de moeilijke maar niet onmogelijke opgave om 17e eeuwse cultuurhistorie in te bedden in 21e eeuwse ruimtelijke ordening. De gemeente Beemster en het Hoogheemraadschap hebben de taak om zorg te dragen voor het behoud van het erfgoed. En het uitdragen van de waarde ervan.

Aanmelden

U bent van harte welkom op dinsdag 24 september om 20.00 uur in Bibliotheek Kennemerwaard locatie Akersloot, Rembrandtsingel 1. De toegang bedraagt € 3,50. Aanmelden voor deze lezing kan op www.bibliotheekkennemerwaard.nl via de agenda of bij de klantenservice in de bibliotheek (u betaalt met pin).