DEN HAAG - De politie steunt het plan van ministers Dekker en Grapperhaus om plegers van geweld tegen de politie harder aan te pakken. Agenten kregen in 2018 vaker te maken met verbaal en fysiek geweld. De ministers werken aan een wetsvoorstel om daders nog zwaarder te kunnen straffen.

Dit wetsvoorstel moet het mogelijk maken om sneller tot een celstraf over te kunnen gaan in geval van geweld en agressie tegen politie en hulpverleners. Ruud Verkuijlen, programmamanager GTPA (Geweld tegen politieambtenaren) vindt het een goede stap. 'Wij vinden dat agressie en geweld tegen politiemensen afgelopen moet zijn. Laat politiemensen gewoon hun belangrijke werk doen. Het opleggen van afschrikwekkende straffen kan daar een bijdrage aan leveren', zegt Verkuijlen. ‘De bewindslieden onderzoeken nu of het mogelijk is niet langer een taakstraf op te leggen bij fysiek geweld tegen politiemensen en hulpverleners. Wij kijken met belangstelling naar de uitkomst.'

Instemmend
Ook de Centrale Ondernemingsraad reageert instemmend op de voorgenomen wetswijziging. Voorzitter Rob den Besten laat weten dat het geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners moet stoppen en dat hij blij is dat de minister zwaardere straffen voorstelt bij dergelijk geweld. Den Besten: 'Het geweld tegen hulpverleners moet echt stoppen. Straffen kunnen daarbij helpen, maar de maatschappelijk discussie zeker ook. Daarnaast zouden wij als COR het melden makkelijker willen maken. Dan gaan de echte cijfers beter zichtbaar worden. We hebben met de uitkomsten van de dialoog gezien dat politiemensen niet melden om allerlei oorzaken. Dat moet makkelijker kunnen. '

Verbaal en fysiek geweld
Politiemensen kregen het afgelopen jaar 10.593 keer te maken met verbaal en fysiek geweld. Vooral bij ongeplande aanhoudingen (3030 keer) en in het uitgaansleven (2431 keer) werden politiemensen in 2018 met geweld geconfronteerd. En dat betreft dan alleen de gevallen waarvan melding is gedaan. Het daadwerkelijke aantal geweldsincidenten tegen politiemensen ligt hoger. In 2017 werden nog ruim negenduizend geweldsincidenten geregistreerd.

Kort lontje
Het geweld is niet toe te schrijven aan een bepaalde dadergroep. ‘Wel zien we dat politiemensen op straat een behoorlijke mate van agressief gedrag ervaren’, zegt Verkuijlen. ‘Uit de cijfers blijkt ook dat politiemensen vooral tijdens festiviteiten en in uitgaansgebieden steeds vaker met geweld tegen henzelf te maken krijgen. Hetzelfde geldt voor agressie en geweld tijdens een aanhouding. Vaak zijn drank en drugs in het spel en wij zien dat mensen een kort lontje hebben.'