GROOTSCHERMER - Dinsdag was er een grote controle bij een boerderij in het buitengebied van de gemeente Alkmaar uitgevoerd door onder andere de politie, de NVWA, Bouw en Woningtoezicht van de gemeente Alkmaar, de Omgevingsdienst en het Hoogheemraadschap. Hierbij werd onder andere gecontroleerd op de zorg van de gehouden dieren, de Wet Bodembescherming en op bouwvergunningen. Tijdens deze controle werden meerdere overtredingen geconstateerd.

Dieren meegenomen door NVWA en politie
De gezamenlijke actie werd uitgevoerd naar aanleiding van eerdere controles op dezelfde locatie, waarbij misstanden werden aangetroffen. Ditmaal werden wederom dieren aangetroffen in slechte leefomstandigheden. Zo was het verblijf van de dieren ernstig vervuild en was er voor een aantal dieren geen goed onderdak. Drie paarden, twee shetlandpony’s en twee hangbuikzwijnen werden door de NVWA in bewaring genomen en vier alpaca’s zijn door de politie inbeslaggenomen.

Alle dieren zijn ter plaatse gecontroleerd door een dierenarts. De dieren worden opgevangen op een adres waar zij de zorg krijgen, die zij nodig hebben. Tegen de eigenaren is proces verbaal opgemaakt. Het onderzoek naar de misstanden bij de boerderij wordt door de verschillende partijen voortgezet.